Ochrana osobních údajů

Provozovatelem tohoto serveru je RK Beskyd spol. s r.o. IČ: 47679531 (dále jen provozovatel). Uživateli serveru jsou všichni, kteří libovolným způsobem používají některou z publikovaných informačních struktur serveru (dále jen zákazníci). Základní používání serveru nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má zákazník zájem využít některé pokročilé funkce serveru, bude požádán o provedení jednoduché registrace. Součástí registrace je několik základních informací, které mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Provozovatel plně respektuje privátní charakter těchto dat, uváděným zákonem se plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje zákazníků uchránil.

Ochranu a možné využití osobních údajů blíže specifikují následující odstavce:

REGISTRACE


Registrace dle typu služby vyžaduje zadání některých z těchto údajů: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

POUŽITÍ REGISTRAČNÍCH INFORMACÍ


Provozovatel si vyhrazuje právo použít emailové adresy či čísla mobilních telefonů registrovaných zákazníků k zasílání informací o provozních záležitostech serveru nebo novinkách v nabídce nemovitostí či služeb. Každý registrovaný zákazník má právo zasílání těchto zpráv ze strany provozovatele kdykoliv zakázat způsobem uvedeným na konci každé e-mailové zprávy, kterou obdrží.

POSKYTOVÁNÍ JINÝM SUBJEKTŮM


Vaše osobní data považujeme za důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat médiím, odborné veřejnosti a důvěryhodným třetím stranám souhrnné statistické informace o návštěvnosti, portfoliu zákazníků a další související marketingové údaje. V takovýchto případech se jedná o agregovaná data a poskytované informace neobsahují žádné osobní údaje, které by umožnily identifikovat jednotlivé zákazníky.

OCHRANA DAT


Provozovatel učiní vše, co je v jeho silách, aby ochránil data registrovaných uživatelů před zneužitím a s výjimkou agregovaných údajů je nebude poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

COOKIES


Server používá technologii cookies k tomu, aby se zákazníci mohli po jednotlivých stránkách pohybovat rychleji. Cookie je malý datový soubor, který na počítač uživatele odešle server, na kterém jsou stránky portálu umístěny. Technologii cookies je možné použít např. ke sledování návštěvnosti jednotlivých stránek a analyzovat tak, která témata či služby zákazníka zajímají nejvíce. Cookies nejsou v žádném případě používány ke sledování individuálních návštěvníků.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA


Podle Zákona má každý zákazník, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (provozovatele) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

VÁŠ SOUHLAS


Používáním serveru souhlasíte se sběrem a ukládáním informací o Vás a Vašich aktivitách. Informace jsou shromažďovány, abychom zkvalitnili obsah serveru pro Vás, naše zákazníky.

DOPORUČENÍ


Odkazy z tohoto serveru Vás mohou zavést do míst, která nejsou chráněna naším přístupem k ochraně osobních údajů, a proto Vám doporučujeme před poskytnutím osobních informací na tyto stránky zjistit jejich přístup k zachování privátního charakteru vašich údajů.