Správa nemovitostí

Využijte našich více než dvacetiletých zkušeností ve váš prospěch

Pod pojmem "správa nemovitostí" se ukrývá široká paleta vysoce odborných činností. Naše firma se specializuje zejména na správu bytů a domů sloužících k bydlení. Poskytujeme služby vlastníkům bytů. Pokud vlastník byty pronajímá ( většinou obce, města, obchodní společnosti ) , zabezpečujeme výběr nájemného a staráme se, aby provoz bytu či celého domu byl v souladu se všemi pravidly, které legislativa majitelům domů a bytů určuje. V případech, kdy je v jednom domě více vlastníků jednotlivých bytových jednotek a ti tvoří ze zákona tzv. "Společenství vlastníků", přebíráme jako správci velkou část zodpovědnosti za chod domu na naši firmu. 

Výše popsaná činnost vyžaduje znalosti v oblasti ekonomické, technické a právní. Pro tyto účely máme stabilní tým zaměstnanců, kteří jsou pravidelně seznamováni se všemi novinkami v příslušných odvětvích. Díky tomu je náš servis na takové úrovni, že jsme schopni našim klientům nabízet dlouhodobá řešení jejich požadavků i v situaci neustále se měnící legislativy určující pravidla obchodních vztahů, které s vlastnictvím nemovitosti, nebo nájemním vztahem souvisí.

Při výkonu správy nemovitostí vždy dbáme na průhlednost všech obchodních vztahů a respektujeme práva vlastníků. Všechny finanční toky probíhají na bankovních účtech společenství vlastníků, nebo vlastníka domu. Na akce investičního charakteru vypisujeme výběrová řízení, nebo se řídíme pokyny vlastníka. Po se psání dodavatelské smlouvy mezi odběratelem a vlastníkem přebírá naše firma dohled nad plněním smluvních podmínek a důsledně hájí zájmy našich klientů.

Fakta:

  • počet bytů, které spravujeme, se blíží číslu 3000

  • počet nebytových prostor je v řádu desítek

  • našimi klienty jsou zejména: Město Frenštát pod Radhoštěm, obec Horní Bečva, Bonver Group, více než 120 společenství vlastníků